Prof Dr. Zeynep Sözen

Prof Dr. Zeynep Sözen

Zeynep Sözen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin öğretim kadrosuna katıldı. 1983 yılında doktor, 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör ünvanını aldı. 1991 -1993 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2000-2004 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü İnşaat Yönetiminde Bilişim Y. Lisans Programı`nda Program Yürütme Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. 2006-2011 yıllarında T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar Havayolları Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde, Marmaray Projesi Teknik Destek Ekibi’ne FIDIC sözleşmeleri ve sözleşme yönetimi eğitmenlik çalışmalarını sürdürmüş, çeşitli firma ve kuruluşlara sözleşme yönetimi, FIDIC standart sözleşmeleri, ihtilaf çözümü ve gecikme analizi konularında danışmanlık yapmış ve eğitim vermiştir. Proje yönetimi ve sözleşme yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olan Sözen'in inşaat firmalarının organizasyonu, stratejik yaklaşımları ve alt yüklenicilerle ilişkileri konularında çok sayıda meslekî çalışması, bildirisi ve makalesi vardır.

Yürütmekte olduğu dersler;

Sözleşme Yönetimine Giriş ve FIDIC (15 - 16 Ekim 2016)
Sözleşme Yönetimine Giriş ve FIDIC (12 - 13 Kasım 2016)
Sözleşme Yönetimine Giriş ve FIDIC (17 - 18 Aralık 2016)
İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talepleri/ Hak Talebi Hazırlama (24 - 25 Aralık 2016)
FIDIC Örnek Olay İncelemeleri (31 Aralık 2016)