Prof. Dr. Atilla Dikbaş

Prof. Dr. Atilla Dikbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olan Dikbaş, 1987 yılından itibaren İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. 1995-1997 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı olarak çalışmış ve aynı üniversitede “Construction Management Research and Practice Center” isimli bir merkez kurmuştur. Merkez teorik çalışmaların yanısıra Üniversite yatırımları için MIS uygulamaları içeren pratik çalışmaları da yürütmüştür. 1996 yılında USA MIT’de “Project and Innovation Management” konusunda incelemeler yapan Dikbaş, 1997 yılında yurda dönerek İTÜ Rektör Danışmanı olmuş ve 2004 yılına kadar İTÜ yatırım projelerini yönetmek üzere görevlendirilmiştir. Bağış kampanyası ile yürütülen tüm projeleri “proje yönetim” anlayışı ile yürütmek için 1998 yılında İTÜ Proje Yönetim Merkezi’ni kurmuştur. Merkez, bağış ve yatırım projelerini ve sözleşmelerini yönetmenin yanısıra enformasyon teknolojileri tabanlı inşaat yönetimi konusunda AR-GE ve eğitim çalışmalarını da yürütmüştür. İnşaat Sektörü ile ilgili bir çok Avrupa Birliği projesinin içinde olan merkez aynı zamanda lider inşaat firmalarının yöneticilerinin oluşturduğu Merkez Danışma Kurulu’nun önerileri ile 2000 yılında bir çok Avrupa ve Amerika Üniversitesi ile işbirliği olan “IT based Construction Management” Y. Lisans programını yapılandırmış ve bu programda inşaat projeleri yöetimi ve sözleşme yönetimi konularında dersler vermiştir. 1998-2001 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür yardımcısı olarak da görev yapan Dikbaş, 1998 yılından itibaren yoğun olarak İTÜ Teknokenti projesinde de çalışmıştır. Dikbaş, ARI Teknokent-İTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında, Dünya Bankası’na sunulan fizibilite raporlarında, Dünya Bankası kredilendirme çalışmalarında ve teknokent binalarının yapılmasında proje ve sözleşme yürütücüsü olmuştur. Dikbaş bu projeler paralelinde; Inovasyon, Girişimcilik, Inkubasyon ve Teknoloji Transferi konularında da çalışmalar yapmıştır. 2005 yılından itibaren The University of Reading’ de misafir öğretim üyesi olan Dikbaş, uluslararası “Competitiveness in Construction” Araştırmasının Türkiye ayağını yürütmektedir. Halen İTÜ Proje Yönetim Merkezi Müdürü ve “IT based Construction Management” Y. Lisans programının koordinatörü olan Dikbaş, “Teknoloji Transferi-İnovasyon ve Girişimcilik” konularında İTÜ Teknokentinde faaliyet gösteren TechnoBee firmasının da kurucusudur. Evli ve 2 kız babası olan Dikbaş, EAPPM’in (European Association on Product and Process Modeliing) yönetim kurulu başkan yardımcısı, CIB 78, PMI, FEMA üyesi ve “IT in Construction” dergisinin yayın kurulundadır. Dikbaş, 2006 yılından beri T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar Havayolları Marmaray Bölge Müdürlüğünde Marmaray Projesi Teknik Destek Ekibine FIDIC sözleşmeleri ve sözleşme yönetimi eğitmenlik çalışmalarını ve İTÜ Proje Yönetim Merkezi ve TechnoBee’de düzenlenen “Proje ve Sözleşme Yönetimi” eğitimlerini sürdürmektedir.

Yürütmekte Olduğu Dersler

CPM (24 Eylül 2016)
CPM (15 Ekim 2016)
CPM (17 Aralık 2016)