Prof. Dr. Aslıhan Tavil

Prof. Dr. Aslıhan Tavil

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Aslıhan Tavil, yüksek lisans öğrenimini 1988 yılında, doktora öğrenimini de 1996 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Programı’nda tamamladı. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yardımcı doçent kadrosuna atanan Tavil, 2007 yılında da doçent unvanını aldı. 2000-2003 yılları arasında Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı; 2001-2011 yılları arasında da İTÜ Mimarlık Bölümü ERASMUS Koordinatörlüğü görevlerini sürdürdü. 2003-2004 yılları arasında TÜBİTAK NATO B2 bursu ile University of California, Lawrence Berkeley National Laboratory’de Building Technology Department’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2009 tarihinden itibaren İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde doçent olarak akademik görevini sürdürmekte olan Doç. Dr. Aslıhan Tavil yapısal tasarım, bina performans simülasyon metodları ve yapı/yapım teknolojileri konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte ve sürdürülebilir yapı teknolojileri, yüksek performanslı cephe ve pencere sistemleri konularında bilimsel çalışmalarına devam etmekte olup bu konularda meslekî çalışmaları, bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.