SY - SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Sözleşme Yönetimi programı, Türkiye’de uluslararası sözleşmelerin yaygınlaşmasına ve taahhüt sektörünün yurtdışındaki projelerinin artışına paralel olarak karmaşık bir boyut kazanan sözleşme yönetiminin kapsamı içindeki yeni bilgi alanlarını tanıtmayı ve temel becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Programın hedef kitlesi, sözleşme yönetimi alanında çalışan, bu alanda yeni eğilimleri, gelişmeleri ve sözleşme yönetiminin temel teknik ve becerilerini öğrenmek isteyen mimar, mühendis ve hukukçulardır. Program, sözleşme yönetimi temel ilkelerini, uluslararası standart sözleşme formlarını (FIDIC standart formları), uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, gecikme analizi tekniklerini, tahkim uygulamalarını, Primavera ve CPM tekniklerini, doküman yönetimi ve teknik rapor hazırlama /sunum konularını içerecek şekilde planlanmıştır. FIDIC standart formlarında uyuşmazlıkların çözümü, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tahkim prosedürü, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri tanıtılacak ve bir Uluslararası Tahkim Uygulaması (tahkim oyunu- mock arbitration) yapılacaktır.


Prof.Dr. Zeynep Sözen


Dersler, hafta sonları saat 10.00-16.45 arasında günde en fazla toplam altı saat olarak gerçekleştirilecektir. Derslerin süreleri yarım gün ile dört gün arasında değişmektedir.

Uluslararası Tahkim Uygulaması dersinin ilk iki oturumu Cuma günleri saat 19:00-22:00 arasında yapılacaktır.

Ön koşullu derslerin alınabilmesi için ön koşul olan dersin daha önceden alınmış olması veya katılımcının ön koşul dersiyle ilgili yeterli birikiminin olması gerekmektedir.
Gecikme Analizi Teknikleri (Ön koşul: CPM)
Uluslararası İnşaat Tahkimi Uygulaması (Ön koşul: Tahkim)

Program farklı kredilere sahip derslerden oluşmaktadır. Katılımcılar programa kayıt olarak programı bir dönem içinde tamamlayabilirler veya her dönem seçtikleri programdan istedikleri dersleri alarak programı dönemlere yayılı olarak birkaç dönemde de bitirebilirler. Dersler her dönem tekrarlanmaktadır.

Programlarda, ders sertifikası ve program sertifikası olmak üzere iki tür sertifika verilmektedir. Programda verilen tüm sertifikalar TechnoBee Academy ve işbirliği yapılan ortak organizasyonlar tarafından kabul edilen sertifikalar olacaktır.

Ders sertifikası: Ders sertifikaları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

Ders başarı sertifikası: Derslere %70 devam eden ve sınav başarı notu 100 üzerinden 60 olan katılımcılar ders başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.
Ders katılım sertifikası: Derslere katılan ancak yukarıda verilen ders başarı kriterlerini sağlayamayan katılmcılara katılım sertifikası verilecektir.
Sözleşme yönetimi program sertifikası: Programla ilgili seminer dersini ve program derslerinden toplam en az 10 kredilik ders alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.


Program ücretleri alınan derslerin ders ücretlerinin toplanması ile elde edilecektir. Derslerin her birinin ücretine soldaki ders isimlerinin üzerine tıklandığında sağda açılan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Alınan paketlerin aynı dönemde tamamlanması zorunlu değildir. Farklı dönemlerden alınan derslerden oluşan bir paket oluşturulabilir. Bir dersten başarısız olma durumunda dersin sonraki dönemlerde yapılan sınavına ücretsiz girme hakkı bulunmaktadır.