PY - PROJE VE RİSK YÖNETİMİ

PY - PROJE VE RİSK YÖNETİMİ

Proje ve Risk Yönetimi programı, proje ile her seviyede (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, proje anahtar kullanıcıları, proje son kullanıcıları vb.) ilgilenen, bu konuda teorik olarak bilgilenme ihtiyacı duyan, her sektörden, her meslekten çalışanlara, PMI (Project Management Institute) Proje Yönetim Metodolojisi disiplinlerinin anlatılmasıdır.

Bu çerçevede; proje boyunca kullanılan teknik araçların öğretilmesi, proje çalışanlarının iletişim kalitesinin arttırılması, proje dokümanları, proje kabulleri, proje kısıtlarını örnek bir proje çalışmasının gerçekleştirilmesiyle, katılımcıların; proje yönetim terminolojisi ve genel kavramlarını öğrenmesi, proje bilgi alanlarını (proje başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma) projenin süreçlerinde nasıl kullanacağını öğrenmesi ve proje yönetim becerilerinin arttırılması hedeflemektedir.

Program dahilinde dört ders bulunmaktadır ve dersler hafta sonları saat 10.00-16.45 arasında günde en fazla toplam altı saat olarak gerçekleştirilecektir. Derslerin süresi 2 gün ile 3 gün arasında değişmektedir.

Ön koşullu derslerin alınabilmesi için ön koşul olan dersin daha önceden alınmış olması veya katılımcının ön koşul dersiyle ilgili yeterli birikiminin olması gerekmektedir.

PMP Hazırlık (Ön koşul: Proje Yönetimi (PMI))
Proje Risk Yönetimi Sertifikası (PMI-RMP) Sınavı Hazırlığı (Ön koşul: Projelerde Risk Yönetimi)

Programlar farklı kredilere sahip derslerden oluşmaktadır. Katılımcılar programa kayıt olarak programı bir dönem içinde tamamlayabilirler veya her dönem seçtikleri programdan istedikleri dersleri alarak programı dönemlere yayılı olarak birkaç dönemde de bitirebilirler.

Programda, ders sertifikası ve program sertifikası olmak üzere iki tür sertifika verilmektedir. Programda verilen tüm sertifikalar TechnoBee Academy ve işbirliği yapılan ortak organizasyonlar tarafından kabul edilen sertifikalar olacaktır.

Ders sertifikası: Ders sertifikaları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

Ders başarı sertifikası: Derslere %70 devam eden ve sınav başarı notu 100 üzerinden 60 olan katılımcılar ders başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.
Ders katılım sertifikası: Derslere katılan ancak yukarıda verilen ders başarı kriterlerini sağlayamayan katılmcılara katılım sertifikası verilecektir.
Program sertifikası: Programda iki tür program sertifikası bulunmaktadır.

Proje yönetimi sertifikası: Proje yönetimi ve PMP sınavına hazırlık derslerini alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.
Risk yönetimi sertifikası: Projelerde risk yönetimi ve Proje Risk Yönetimi Sertifikası (PMI-RMP) Sınavı Hazırlığı derslerini alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Program ücretleri alınan derslerin ders ücretlerinin toplanması ile elde edilecektir. Derslerin her birinin ücretine soldaki ders isimlerinin üzerine tıklandığında sağda açılan sayfadan ulaşabilirsiniz.