İY- İNŞAAT YÖNETİMİ

İY- İNŞAAT YÖNETİMİ

Bu program, inşaat yönetimi sürecinde karar verici olarak görev yapan veya yapmayı planlayan kişilerin sahip olması gereken temel bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Program kapsamında, inşaat yönetiminin ana unsurları tanıtılacak ve proje finansmanı, planlama (CPM, Primavera, MS Project), risk değerlendirme, performans değerlendirme yöntemleri, ekip çalışması ve liderlik, stratejik planlama gibi inşaat proje yönetiminin öne çıkan konularına odaklanılacaktır. Bunların yanı sıra, son dönemde oldukça önem kazanan sürdürülebilik/yeşil binalar ve enerji sektöründe finansman konuları ile ilgili dersler de programa dahil edilmiştir. Son olarak bina projelerinde, bilgilerinin proje paydaşları arasında paylaşımını sağlayan yeni bir bilgi temsil ve aktarım yöntemi olan Bina Bilgi Modellemesi (BIM) program kapsamında genel hatları ile tanıtılmaktadır. Programda yer alan derslerle ilgili detaylı bilgilere soldaki menüden ulaşılabilir.

Dersler, haftasonları saat 10.00-16.45 arasında günde en fazla toplam altı saat olarak gerçekleştirilecektir. Derslerin süreleri yarım gün ile dört gün arasında değişmektedir.

Ön koşullu derslerin alınabilmesi için ön koşul olan dersin daha önceden alınmış olması veya katılımcının ön koşul dersiyle ilgili yeterli birikiminin olması gerekmektedir.

 • Risk Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulamaları (Ön koşul: Proje Finansmanı)
 • Primavera ile Uygulamalı Planlama (Ön koşul: CPM)
 • MS Project ile Proje Yönetimi (Ön koşul: CPM)

Program farklı kredilere sahip derslerden oluşmaktadır. Katılımcılar programa kayıt olarak programı bir dönem içinde tamamlayabilirler veya her dönem seçtikleri programdan istedikleri dersleri alarak programı dönemlere yayılı olarak birkaç dönemde de bitirebilirler. Dersler her dönem tekrarlanmaktadır.

Programlarda, ders sertifikası ve program sertifikası olmak üzere iki tür sertifika verilmektedir. Programda verilen tüm sertifikalar TechnoBee Academy ve işbirliği yapılan ortak organizasyonlar tarafından kabul edilen sertifikalar olacaktır.

Ders sertifikası: Ders sertifikaları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

 • Ders başarı sertifikası: Derslere %70 devam eden ve sınav başarı notu 100 üzerinden 60 olan katılımcılar ders başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.
 • Ders katılım sertifikası: Derslere katılan ancak yukarıda verilen ders başarı kriterlerini sağlayamayan katılmcılara katılım sertifikası verilecektir.

İnşaat yönetimi program sertifikası: Programla ilgili seminer dersini ve program derslerinden toplam en az 10 kredilik ders alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Program ücretleri alınan derslerin ders ücretlerinin toplanması ile elde edilecektir. Derslerin her birinin ücretine soldaki ders isimlerinin üzerine tıklandığında sağda açılan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Alınan paketlerin aynı dönemde tamamlanması zorunlu değildir. Farklı dönemlerden alınan derslerden oluşan bir paket oluşturulabilir. Bir dersten başarısız olma durumunda dersin sonraki dönemlerde yapılan sınavına ücretsiz girme hakkı bulunmaktadır.

1. Paket2. Paket3. Paket
Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler
Seminer (kredisiz)Seminer (kredisiz)Seminer (kredisiz)
Primavera ile uygulamalı planlama (2 kredi)MS Project ile proje yönetimi (1 kredi) 
Seçmeli DerslerSeçmeli DerslerSeçmeli Dersler
Toplam 8 krediyi tamamlayacak şekilde aşağıdaki derslerden seçinizToplam 9 krediyi tamamlayacak şekilde aşağıdaki derslerden seçinizToplam 10 krediyi tamamlayacak şekilde aşağıdaki derslerden seçiniz
 • İnşaat proje yönetimine giriş (2 kredi)
 • Bina bilgi modellemesi (0.5 kredi)
 • CPM (0.5 kredi)
 • Doküman yönetimi (0.5 kredi)
 • Ekip çalışması ve liderlik (1 kredi)
 • Enerji etkin bina kriterleri (2 kredi)
 • Enerji sektöründe proje finansmanı (1 kredi)
 • Performans yönetimi ve kıyaslama teknikleri (1 kredi)
 • Proje finansmanı (2 kredi)
 • Risk değerlendirme yöntemleri ve uygulamaları (1 kredi)
 • Stratejik planlama (2 kredi)
 • Teknik rapor hazırlama ve sunum (1 kredi)
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemleri (0.5 kredi)
 • İnşaat proje yönetimine giriş (2 kredi)
 • Bina bilgi modellemesi (0.5 kredi))
 • CPM (0.5 kredi)
 • Doküman yönetimi (0.5 kredi)
 • Ekip çalışması ve liderlik (1 kredi)
 • Enerji etkin bina kriterleri (2 kredi)
 • Enerji sektöründe proje finansmanı (1 kredi)
 • Performans yönetimi ve kıyaslama teknikleri (1 kredi)
 • Proje finansmanı (2 kredi)
 • Risk değerlendirme yöntemleri ve uygulamaları (1 kredi)
 • Stratejik planlama (2 kredi)
 • Teknik rapor hazırlama ve sunum (1 kredi)
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemleri (0.5 kredi)
 • İnşaat proje yönetimine giriş (2 kredi)
 • Bina bilgi modellemesi (0.5 kredi)
 • CPM (0.5 kredi)
 • Doküman yönetimi (0.5 kredi)
 • Ekip çalışması ve liderlik (1 kredi)
 • Enerji etkin bina kriterleri (2 kredi)
 • Enerji sektöründe proje finansmanı (1 kredi)
 • Performans yönetimi ve kıyaslama teknikleri (1 kredi)
 • Proje finansmanı (2 kredi)
 • Risk değerlendirme yöntemleri ve uygulamaları (1 kredi)
 • Stratejik planlama (2 kredi)
 • Teknik rapor hazırlama ve sunum (1 kredi)
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemleri (0.5 kredi)