YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri dersinin amacı, yeşil bina sertifikasyonundaki idari ve teknik süreçleri farklı proje paydaşları açısından ele alarak tanıtmak ve bu süreçte ele alınan binalarda enerji, su, malzeme ve arazi kullanımı, atıklar, kirlenme, kullanıcı sağlığı gibi konularda bilgi vermektir. Bu dersi tamamlayan kişiler, görev yaptıkları projenin yeşil bina olarak projelendirilmesi veya projenin yeşil bina sertifikasyonu sürecinin yönetilmesi için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Hedef kitle ;

İnşaat sektöründen yatırımcılar, yükleniciler, ve proje-danışmanlık firmalarında görev yapan yöneticiler, mühendisler ve mimarlar.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi


Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Yeşil / eko / sürdürülebilir bina

  • Uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemleri (BREEAM, LEED, GreenStar, CASBEEE..)

  • Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerinde idari ve teknik değerlendirme süreci

  • Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerinde incelenen konular (yönetim, kullanıcı sağlığı, enerji, ulaşım, su, malzeme, atıklar, arazi kullanımı ve kirlenme) ve dikkat edilmesi gerekenler

Ders Saatleri