ULUSLAR ARASI İNŞAAT TAHKİMİ UYGULAMASI

Bu ders ile, uluslararası inşaat sözleşmelerinde ihtilafa hazırlık, tahkim yargılamasının başlangıcı, yargılama süreci, yazılı ve sözlü deliller ve argümanların hazırlanması, tahkim duruşmasının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda; inşaat ihtilafları ve yargılama süreci ile ilgili temel bilgilere sahip olmanın yanı sıra, tahkim duruşmasını tecrübe edeceklerdir.

Hedef kitle ;

İnşaat sözleşmesi, sözleşmeden doğan talepler ve ihtilaflı konularda görev yapan hukukçu, mühendis ve idareciler.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi


Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • İnşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları

  • İnşaat sözleşmesinde tahkim sürecinin uygulamalı olarak anlatılması

  • Tahkim duruşması

Ders Saatleri