TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM

Bu dersin amacı, katılımcılara temel teknik rapor hazırlama ve sunma becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu modülü alan katılımcıların, rapor hazırlama ve sunum teknikleri hakkında temel ilkeleri edinmesi ve etkin bir teknik iletişimin nasıl olması gerektiğini deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenmektedir.


Hedef kitle ;

İnşaat sektörü faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan üst düzey yöneticiler, proje yöneticileri, yönetici adayları ile yöneticilere düzenli olarak bilgi aktarımında bulunan teknik personel. Bu ders ingilizce de verilebilmektedir.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Rapor hazırlanmasında kullanılan teknik yazım yöntemleri

  • Özet, analiz ve sonuç bölümlerinin hazırlanması

  • Teknik sunum ile rapor arasındaki farklar

  • Sunum hazırlanmasında içerik ve format olarak dikkat edilecek noktalar

  • Sunum süresi ve slayt sayısı arasındaki ilişki

  • Sunum sırasında vücut dili

Ders Saatleri