TASARIM YÖNETİMİ

Yapı üretimi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Yapı ölçeğinin, yapıda olması planlanan fonksiyonların ve teknolojinin artması ile bina uygulaması karmaşıklaşmakta, proje sürecinde, ana katılımcıların yanı sıra, konularında uzmanlaşmış farklı aktörlerin projeye dahil olması ve bu paydaşların süreç içindeki koordinasyonları önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, tasarım aşamasında yapılacak her türlü değişikliğin projenin süre maliyet ve kalitesini etkilediği ve bu aşamada alınacak temel kararların projenin başarısını etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu program kapsamında inşaat projelerinde tasarım yönetimi kavramı, inşaat projelerinde geleneksel proje teslim sistemleri, tasarım yönetimi hizmet alanları ve görevleri, inşaat projelerinde tasarım koordinasyonu ve tasarım yönetiminde kullanılacak araçlar tanıtılacak, konut, ofis ve otel vb. yapılarına ilişkin tasarım kriterleri tartışılacaktır.

Hedef kitle ;

İnşaat projelerinde tasarım koordinasyonu alanında görev almak isteyen mimar ve mühendisler, İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan proje yöneticileri, proje paydaşları, proje ekibi,hizmet sektöründe görev yapan proje ekibi ve paydaşları

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • 1. İnşaat projelerinde Proje Teslim Sistemleri

  • Geleneksel Proje Teslim Sistemleri

  • Tasarım-Yapım Proje Teslim Sistemleri

 • 2. İnşaat Projelerinde Tasarım Yönetimi Kavramı

 • 3.Tasarım Yönetimi Hizmet Alanları

  • Geleneksel Proje Teslim Sistemlerinde Organizasyon Semaları ve Görevleri

  • Tasarım-Yapım Proje Teslim Sistemleri Organizasyon Semaları ve Görevleri

  • Tasarımcının İşverene Sunduğu Hizmetler (Danışman ve Taşaron Seçimleri, Malzeme Seçimleri, Yapım Yöntemi Seçimleri vs)

  • Tasarımcının-Tasarım Yapımcı ve Yükleniciye Sunduğu Hizmetler

 • 4. Tasarım ve Proje Koordinasyonu

  • Proje İdaresi

  • İşveren/ Danışman ve Alt Danışmanlar/ Alt Yükleniciler Koordinasyonu

  • İlerleme Raporları

 • 5. Tasarım Yönetiminde Kullanılacak Araçlar

  • İşveren Kaynaklı Bilgilerin Aktarımı

  • İhale Öncesi Tahmini Bütçe ve İş Programları Hazırlanması

  • İhale Sonrası Bütçe ve İş Programları Takibi

  • İşveren Onayı için Doküman Hazırlama Yöntemleri

  • Resmi Yazışmalar

  • Toplantı Tutanakları, Malzeme Onay Formları vs Hazırlama ve Takip Sistemleri

Ders Saatleri