TAHKİM

Tahkim dersinin amacı; çatışma ve uyuşmazlık kavramları, uyuşmazlık çözüm teknikleri, hakemlik, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, tahkim kurumları, tahkime ilişkin uluslar arası düzenlemeler ve hukuki altyapı hakkında detaylı bilgi vermektir. Bu dersi tamamlayan kişiler eğitim sonunda, uyuşmazlık çözüm tekniklerinden tahkim hakkında detaylı bilgi edinecekler ve gelecekte hakem olarak çalışabilmeleri için de altyapı bilgilerine sahip olmuş olacaklardır. 


Hedef kitle ;

İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, hukukçular.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Çatışma ve Uyuşmazlık

  • Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri (genel tanıtım, farklarının belirtilmesi)

  • Hakemlik

  • Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

  • Tahkim Kurumları

  • Tahkime İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

  • İstanbul Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişiliği Yönetmeliği

  • Milletlerarası Tahkim Kanunu

  • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Ders Saatleri