SÜREÇ YÖNETİMİ

Bu derste, süreç ve süreç yönetimi kavramlarının uygulamalı olarak anlatılcaktir. Katılımcıların, değişen yönetim anlayışında süreç yönetiminin yeri, süreçlerle yönetimin avantajlarını anlayarak, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, temel süreçleri, destek süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, dokümante edebilir ve tüm şirkette kullanımını sağlayacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.


Hedef kitle ;

Süreç Yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi yapmak isteyen kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri, konu ile ilgili uzmanlar ve Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Kuruluşlarda fonksiyonel birimler arası oluşan problemlerin süreç yönetimi ile nasıl çözüleceği

  • Yeni Süreçler nasıl tanımlanacağı

  • Süreç Yönetimi projesi iş adımları, proje ekibi seçilirken dikkat edilmesi gereken konuların belirlenmesi

  • Süreç haritalarının çizilmesi

  • Süreç iyileştirme projelerinin, Toplam Kalite Yönetimi ile değerlendirilmesi

  • Süreç Hiyerarşisi kavramının anlatılması

  • Süreç iyileştirme çalışmalarında kullanılan yöntemlerin anlatılması

  • Süreç Yönetimi’nin kuruluşlara getirdiği faydaların kavranması

Ders Saatleri