STRATEJİK PLANLAMA

Strateji yönetimi dersinin amacı, firmalarda stratejileri formüle etmek, uygulamak ve değerlendirme konularını tartışmaya açmaktır. Bu dersi tamamlayan kişiler, sektör ve firma düzeyinde stratejik planlama ile ilgili veri ve enformasyonları toplayabilme, analiz edebilme, sonuç çıkarabilme ve objektif stratejik tavsiyelerde bulunabilme becerilerine sahip olacaklardır.


Hedef Kitle ;

İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Stratejinin tanımı ve benzer kavramlarla ilişkisi: Strateji nedir? Strateji yönetimi nedir? Misyon, vizyon, işletme amaç ve hedefleri.

  • Strateji geliştirme öncesi analiz: Dış çevre analizi, işletme analizi, stratejik yönlendirme.

  • İzlenebilecek alternatif stratejiler: Kurumsal stratejiler, Rekabet Stratejileri, İşlevsel Stratejiler.

  • İnşaat sektörü ve diğer sektörlerden seçilmiş örnek olay tartışmaları.

Ders Saatleri