SÖZLEŞME YÖNETİMİNE GİRİŞ VE FIDIC

Sözleşme Yönetimi Temel İlkeleri ve FIDIC eğitimi , yönetici ve yönetici adaylarına temel hukuk unsurları ile inşaat sözleşmelerinin yorumlanmasına, risklerin belirlenmesine ve sözleşmelerin hedefleri doğrultusunda tamamlanabilmesi için sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesine, sözleşmenin ifası sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların en az düzeye indirgenmesine ve çözümlenmesine yönelik temel ilkeleri ve uluslararası sözleşmelerde kullanılan FIDIC standart formlarının kullanım amaçlarını ve ilkelerini tanıtmayı hedeflemektedir.


Hedef kitle ;

İnşaat sözleşmeleri alanında çalışmakta olan veya bu alanda bilgi birikimini arttırmak isteyen mühendisler, mimarlar, hukukçular

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • İnşaat Sözleşmelerinin Yasal Çerçevesi

 • Hukuk Sistemleri Arasındaki Farklar Sözleşme Dokümanları

 • Tarafların Borç ve Yükümlülükleri

 • Sözleşme Maddelerinin Yorumu

 • Öncelikler

 • Sözleşmelerde Kritik Maddeler (Nitelik, nicelik değişiklikleri/Gecikmeler ve süre uzatımı/Tazminat/ Sözleşmenin Sona Ermesi/Öngörülemeyen Koşullar)

 • Sözleşmelerde Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Alternatif Prosedürler

 • Standart Sözleşme Formları: FIDIC Sözleşme Formlarının Tanıtılması

 • FIDIC Sözleşme Formları

 • Kısa Sözleşme Formu (Yeşil Kitap)

 • İnşaat Sözleşmeleri Standart Formu (Kırmızı Kitap)

 • Tesis yapımı ve Tasarım_Yapım için Standart Form (Sarı Kitap)

 • Mühendislik_Tedarik_Yapım/Anahtar Teslimi Projeler için Standart Form (Gümüş Kitap)

 • Sözleşme El Kitabının Hazırlanmasında Temel İlke ve Prosedürler

 • Yapım ve Sözleşme Yönetiminde Süre ve Maliyet Planlama Teknikleri, Araçları ve Planlama Adımları

 • Süre Planlamada CPM Metodu ve Hesaplama Tekniği ve Örnek uygulama

 • Sözleşmelerde Süre Uzatımı Taleplerinin Analizinde Yeni Eğilimler

Ders Saatleri