RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Bu derste risk durumunda karar verme süreci ve ölçütleri incelendikten sonra risk değerlendirme yöntemleri örnekler verilerek anlatılacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan katılımcıların, risk durumunda karar verme becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Ön koşul: Proje Finansmanı


Hedef kitle ;

Değişik yönetim kademelerinde (ilk ve/veya orta kademe) bulunan mühendisler ve ilgili diğer personel.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Risk ve Belirsizlik Tanımı

  • Risk Türleri

  • Riske Maruz Değer ve Risk Tutumu

  • Risk Yönetiminde Kullanılan Araç ve Teknikler (Risk primi, karar matrisi, karar ağaçları, duyarlılık analizi, Monte Carlo Simülasyonu vb.)

Ders Saatleri