PROJELERDE RİSK YÖNETİMİ

Projelerde tehdit ve fırsat olarak tanımlanan belirsizliklerin (risklerin) proje amaçlarına yönelik etkilerinin, risklerin kontrolü yöntemleriyle bertaraf edilmesi, azaltılması (tehditler), veya arttırılması ve geliştirilmesi (fırsatlar) için gerekli yönetimin öğrenilmesi bu eğitimin ana amacıdır. Katılımcılar proje risk yönetiminin, projenin ön aşamalarından, tamamlanıp müşteriye/kullanıcıya devrine kadar, risk yönetiminin nasıl planlanlanacağını, risklerin tanımlaması ve değerlendirilmesini, sınıflandırma, nitel ve nicel analizlerinin yapılmasını, kontrol ve önlem aktivitelerinin planlanmasını ve tüm sürecin proje döngüsü boyunca nasıl izleneceğini ve denetleneceğini öğreneceklerdir. Katılımcılar eğitim sonunda, projelerinde risk yönetimi yapabilecek becerileri kazanacak ve, deneyim ve eğitim gerekçelerini karşılayabildikleri durumlarda, Risk Yönetim Profesyoneli (PMI-RMP) sertifikasını alabilmek için geçmeleri gereken sınava girmeye hazır olacaklardır.


Hedef kitle ;

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev alan proje yöneticileri, proje lider ve sponsorları, proje kilit elemanları, proje sahipleri ve inşaat endüstrisine finansman sağlayan veya yatırım yapan üst düzey yöneticileri

Süresi ve Kredisi : 3 Gün / 3 Kredi

Ulusal ve uluslararası ortamda projelerde etkin risk yönetimi sağlayacak bir yaklaşım doğrultusunda aşağıdaki konulara değinilecektir:

 • Projelerin Başarı Kriteri

 • Başarılı Projede Risk Yönetiminin Rolü

 • Risk Yönetiminin Tanımı

 • Riskin Tanımı

 • İnşaat Projelerinde Görülen Riskler

 • Paydaş Tanımı ve Önemi

 • Risk Yönetiminin Planlaması

 • Paydaş Yönetimi ve Risk Kriterleri

 • Risklerin Tanımlanması ve Ön Değerlendirme

 • Risk Kütüğü

 • Nitel Risk Analizi Yöntemleri

 • Nicel Risk Yöntemleri

 • Risk Kontrol/Önlem Planlaması

 • Risklerin İzleme ve Denetlenmesi

Ders Saatleri