PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ

Bu modülün amacı, çeşitli sektörlerde çalışan proje ve program ekipleri üyelerine PMI standartları ile uyumlu proje yönetimi uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri vermektir. Tartışmaya açık ve serbest fikir teatisi ortamında yürütülmesi tasarlanan bu dersin işlenişi sırasında PMI standardı olan PMBOK ile ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan sonra çeşitli örnek olay çalışmaları incelenecektir. Katılımcılar eğitim sonunda, PMI’ın proje yönetimi standardını öğrenip uygulayabilecek bilgi ve altyapıya sahip olacaklardır.

Hedef Kitle;

İnşaat, yazılım, üretim ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, teknik ofis şefleri, mimar ve mühendisler, planlama mühendisleri ve proje/program yöneticileri, proje yöneticisi olmak isteyen çeşitli meslek sahipleri

Süresi ve Kredisi: 2 gün / 2 kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Proje Yönetimine Giriş ve Genel Kavramlar

  • Proje Yönetiminde Roller ve Organizasyon

  • Projelerin Seçilmesi, Önceliklendirilmesi ve Onaylanması

  • Projelerin Başlatılması ve Planlanması

  • Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite Yönetimi

  • İnsan Kaynakları, İletişim, Paydaş Yönetimi

  • Kalite, Risk, Satın Alma Yönetimi

  • Projelerin Kapatılması

Ders Saatleri