PROJE RİSK YÖNETİMİ SERTİFİKASI (PMI-RMP) SINAVI HAZIRLIĞI

Bu dersin amacı, inşaat sektöründe çalışan proje ve program ekipleri üyelerinI Risk Yönetim Profesyoneli (PMI-RMP) sertifikasyonu sınavına hazırlamaktır. Katılımcılara proje risk yönetiminin temel kavramları tanıtıldıktan sonra örnek sınav sorularının üzerinden gidilerek önemli noktalara değinilecektir. Katılımcılar eğitim sonunda, Risk Yönetim Profesyoneli (PMI-RMP) sertifikasını alabilmek için geçmeleri gereken sınava hazırlanmış olacaklardır.

Ön koşul: Projelerde Risk Yönetimi (PMI)

Hedef kitle ;

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev alan proje yöneticileri, proje lider ve sponsorları, proje kilit elemanları, proje sahipleri ve inşaat endüstrisine finansman sağlayan veya yatırım yapan üst düzey yöneticileri

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi


Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Risk yönetimi ile ilgili temel kavramlar

 • PMI - RMP Sınavı hakkında Bilgiler

 • PMI - RMP örnek sınav soruları

 • Domain I Risk Communication

 • Task 1 Leading Risk management function

 • Task2 Information Gathering

 • Task 3 Documenting Information

 • Task 4 Reporting

 • Domain II Risk Analysis

 • Task 1 Risk Identification

 • Task 2 Risk Evaluation

 • Task3 Risk Prioritization

 • Task4 Control Limits Establishment

 • Domain III Response Planning

 • Task 1 Response Strategy

 • Task 2 Developing Contingency Approach

 • Task 3 Authorization for Response Plan Execution

 • Domain IV Risk Governance

 • Task 1 Lessons Learned Capture

 • Task 2 Improve Risk Management Effectiveness

 • Task 3 Risk Management Plan

 • Task 4 Establishing Metrics

Ders Saatleri