PROJE FİNANSMANI - PROJECT FINANCE

Proje Finansmanı dersinde finans ile ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan sonra proje değerlemesi, risk, finansal analizin temelleri ve finansal enstrümanlar (leasing, forfaiting, İslami finans) hakkında temel bilgiler verilecektir. Dersi başarıyla bitiren katılımcılar hangi projelerin proje finansmanı tekniğiyle finanse edilebileceğini, proje finansmanının sağlanabilmesi için proje sponsorunun dikkat etmesi gereken hususları, değerleme yöntemlerini, finansal açıdan risk kavramını, finansal kaynakları, finansman maliyeti hesaplamayı öğrenmiş olacaklardır.


Hedef kitle ;

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan ve finans geçmişi olmayan proje yönetici ve yönetici adayları, proje sponsorları, proje planlamacıları.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Finansal enstrümanlar

  • Neden ve ne zaman proje finansmanı

  • Finansman kaynakları

  • Finansman kaldıraç ve etkileri

  • Öz kaynak/Borç/toplam Sermaye maliyeti

  • Proje değerleme yöntemleri

  • Finansal indirgenmiş değerler

  • Risk
    Finansal analiz

Ders Saatleri