PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA

Bu dersin amaci, katılımcılara planlama ve kontrol odaklı proje yönetimi çalışmalarını Primavera 6.0 ile uygulama becerisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, önceden hazırlanmış örnek proje üzerinde planlama ve yürütme çalışmaları gerçekleştirilecek, geliştirilecek iş programı üzerinden senaryolar aracılığı ile güncellemeler yapılacaktır. Katılımcılar eğitimin sonunda; projeleri planlama ve yürütme teknikleri hakkında temel bilgileri edinecek ve Primavera 6.0 ile iş programı geliştirme yöntemleri ve kontrol ile güncelleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Ön koşul: CPM


Hedef kitle ;

İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan planlama şefleri, planlama mühendisleri/planlama mühendisi adayları ile iş programı geliştiren diğer kısım şefleri ve mühendisleri (mekanik, elektrik vb.). Bu ders ingilizce de verilebilmektedir.

Süresi ve Kredisi : 4 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Proje oluşturulması, WBS oluşturulması, aktivitelerin ve ID’lerin tanımlanması, aktiviteler arasında bağlantıların yapılması, iş programının hesaplattırılması (scheduling)

 • Aktivitelere ve projelere ait detayların açıklanması, aktivite türü, ilerleme türü gibi özelliklerin ihtiyaca göre seçilmesi ve atanması

 • Aktivite kodlarının ve kaynak sözlüğünün oluşturulması, kodların ve kaynakların atanması

 • Kaynak dengelemesinin yapılması

 • Aktivitelerin ve projelerin gruplandırılması ve filtrelenmesi, farklı görünümler elde edilmesi

 • Güncellemelerin yapılması ve ilerlemelerin girilmesi

 • Raporlama ve ihtiyaca göre gerekli raporların seçilmesi

Ders Saatleri

 • 15-16-22-23 Temmuz 2017 Primavera ile Uygulamalı Planlama
 • 3-4 Haziran 2017 Primavera ile Uygulamalı Planlama (27-28 Mayıs 2017 tarihindeki derslerin devamıdır)
 • 13-14-20-21 Mayıs 2017 Primavera ile Uygulamalı Planlama
 • 27-28 Mayıs 2017 Primavera ile Uygulamalı Planlama (3-4 Haziran 2017 tarihindeki dersler programa dahildir)
 • 25 Aralık 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA
 • 24 Aralık 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA
 • 18 Aralık 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA
 • 17 Aralık 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA
 • 17 Nisan 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA
 • 16 Nisan 2016 PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA