PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) SERTİFİKA SINAVINA HAZIRLIK

Bu dersin amacı, çeşitli sektörlerde çalışan proje ve program ekipleri üyelerini PMI’ın PMP sertifikasyonu sınavına hazırlamaktır. PMBOK kılavuzunun içeriği ile ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan sonra çeşitli örnek sınav soruları incelenecek ve birlikte çözülecektir. Katılımcılar eğitim sonunda, PMI’ın proje yönetimi standardını öğrenip uygulayabilecek bilgi ve altyapıya sahip olacaklardır.

Hedef Kitle ;

İnşaat, yazılım, üretim ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, teknik ofis şefleri, mimar ve mühendisler, planlama mühendisleri ve proje/program yöneticileri

Süresi ve Kredisi: 2 gün / 2 kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Proje, Program, Portföy Yönetimine Giriş ve Genel Kavramlar

 • Proje Entegrasyon Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Kapsam Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Zaman Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Maliyet Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Kalite Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje İletişim Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Paydaş Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Kalite Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Risk Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Proje Satın Alma Yönetimi ve Deneme Sınavı

 • Sertifika Sınavı Denemesi

Ders Saatleri