PERFORMANS YÖNETİMİ VE KIYASLAMA TEKNİKLERİ

“Performans Yönetimi ve Kıyaslama Teknikleri” dersinin temel amacı, katılımcıların “Performans Ölçümü” ve “Kıyaslama (benchmarking)” ile ilgili genel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve analitik bir yaklaşım ile performans ölçümü uygulamalarını gerçekleştirme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Bu dersi tamamlayan kişiler, sektör ve firma düzeyinde performans ölçümü, yönetimi ve kıyaslama ile ilgili veri ve enformasyonları toplayabilme, analitik bir yaklaşım ile analiz edebilme, sonuç çıkarabilme ve performans değerlendirmelerinde bulunabilmenin yanı sıra stratejik hedefler ile uyumlu, doğru ve yeterli “anahtar” performans göstergelerinin proje ve firma seviyesinde nasıl tasarlanacağı ve performans ölçümü ve kıyaslama becerilerine sahip olacaklardır.

Hedef kitle ;

İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yöneticiler, kalite, insan kaynakları ve proje yöneticileri ile yönetici adayları.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Performans tanımı ve benzer kavramlarla ilişkisi: Performans ölçümü ve yönetimi nedir? Performans göstergeleri, kıyaslama (benchmarking).

  • Performans ölçümü öncesi analiz

  • Dengelenmiş puan kartı (Balanced Score Card), Performans Prizması, Performans Piramidi, Anahtar Performans Göstergeleri (KPIs), Kalite Ödülleri

  • Kullanılabilecek performans ölçme metotları ve araçları

  • İnşaat sektöründe kıyaslama amaçlı performans ölçme şemaları

  • İnşaat sektörü ve diğer sektörlerden seçilmiş örnek vaka analizleri ve uygulamalar

Ders Saatleri