MS PROJECT İLE UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ

Bu dersin amacı, katılımcıların proje yönetimi çalışmalarının Microsoft Project ile nasıl uygulanacağı, Microsoft Project yazılımının kullanıcı-sistem yönetiminin, görsel değişikliklerinin ve raporlarının nereden alınacağı ve kullanım becerileri konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır. Katılımcılar eğitimin sonunda; Microsoft Project ile örnek bir proje senaryosu kullanarak, projeleri planlama ve yürütme teknikleri, kontrol işlemleri, yazılımı kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve yazılımın değişik görsel görüntüleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Ön koşul: CPM

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan proje yöneticileri, proje sponsorları, proje paydaşları, proje ekibi ve proje durumunu üst yönetime aktaran yönetici asistanları.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 1 Kredi


Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Microsoft Project kullanırken dikkat edilmesi gereken konuların hatalar üzerinden anlatılması

  • Microsoft Project’in görüntü, tanımlama ve özelleştirmelerinin nasıl yapılacağının anlatılması

  • Önceden hazırlanmış örnek proje üzerinde; planlama, temel çizgisinin oluşturulması, yürütme çalışmalarının senaryolar ile yapılması

  • Proje raporlarının alınması ve değerlendirilmesi

  • Proje değişiklik taleplerinin ve proje sapmalarının takip edilmesinin gösterilmesi

  • Aktivite bitişlerinin nasıl yapılacağının paylaşılması

Ders Saatleri