Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi

Bu dersin amacı, katılımcıların sözleşmelerde gecikmeler ve sonuçları, süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıklar, gecikmelerin nedenleri, gecikmelerin analizi ve süre uzatımı ile ilgili temel ilkeler ve gecikme analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Katılımcılar eğitim sonunda; süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ile gecikme analizi yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.


CPM,İnşaat projelerinin birçok iş kaleminden oluşması; birçok alt yüklenici ile çalışılması iş programlarının başarılı ve etkin bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Etkin ve güncel olan iş programları inşaat projelerinin sözleşmede belirtilen zamanda tamamlanması için önemli bir kontrol aracı olduğu gibi, uluslararası tip sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derste etkin bir iş programı yapmak için en yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemlerinden CPM - Critical Path Method (Kritik Yörünge Metodu) anlatılacaktır. Yüklenici ve işveren arasında en önemli uyuşmazlık sebebi gecikme olduğundan, gecikme analizlerinin hesaplanmasında kullanılan CPM metodu detaylı olarak açıklanacaktır. Bu derse katılan kişiler, inşaat projelerinde zaman yönetimi ve CPM konusunda temel bilgilere sahip olacaktır.

Hedef kitle ;

Uluslararası inşaat sözleşmelerinde gecikmelerin analizi alanında çalışmakta olan veya bu alanda bilgi birikimini arttırmak isteyen mühendisler, mimarlar ve hukukçular. İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan planlamacılar, sözleşme yöneticileri, şantiye ve proje müdürleri.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Gecikmeler ve nedenleri

 • Kabul edilebilir gecikmeler

 • Kabul edilemeyen gecikmeler

 • Eş zamanlı gecikmeler

 • Gecikmelerin sonuçları

 • Süre programı şartnameleri ve sıkça karşılaşılan sorun/hatalar

 • Temel Kavramlar

 • Gecikme analizi yöntemleri

 • Uygulama Esasları

 • Geçmiş İhtilaflar

 • İnşaat projelerinde zaman yönetimi kavramı ve ilkeleri

 • Planlama ve programlama temel ilkeleri

 • WBS (Work Breakdown Structure, İş Kırılım Yapısı) ve örnek proje kırılımları

 • CPM örnek çözümleri

 • İş programının güncellenmesi

 • Kaynak ve harcama dağılımı ve dengelenmesi

 • Şantiyede tutulması gereken veriler ve rapor hazırlığı

Ders Saatleri

 • 18-19 Ocak 2020 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 21-22 Nisan2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 19-20 Mayıs 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 17-18 Mart 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 17-18 Şubat 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 3-4 Haziran 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 15 Ocak 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 14 Ocak 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
 • 26 Haziran 2016 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi