İNŞAAT YÖNETİMİNE GİRİŞ

İnşaat yönetimine giriş dersinin amacı, inşaat proje yönetimini genel hatları ile tanıttıktan sonra temel unsurları olan süresel planlama (CPM, Primavera, MS Project), maliyet yönetimi, risk değerlendirme, sözleşme yönetimi, ekip çalışması ve liderlik hakkında temel bilgileri vermektir. Bunun yanı sıra, son dönemlerde inşaat sektöründe proje bilgilerinin proje paydaşları arasında paylaşımını sağlamak için kullanılmaya başlanan bina bilgi modellemesi konusu tanıtılacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar proje yönetiminin genel ilkeleri konusunda temel bilgileri edineceklerdir. Ayrıca program kapsamındaki seçmeli derslerden hangilerinin ilgi alanlarına girdiğini de belirleyeceklerdir.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, teknik ofis şefleri, mimar ve mühendisler, planlama mühendisleri ve şefleri.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Genel proje inşaat yönetimi çerçevesi

  • Proje planlamasi, is program oluşturulması ve takibi

  • Maliyet yönetimi

  • Risk değerlendirme

  • Ekip çalışması ve liderlik

  • Sözleşme tipleri, sözleşme yönetimi, uyuşmazlık alanları ve uyuşmazlık Çözüm Tekniklerihakkında genel bilgi

Ders Saatleri