FIDIC VE ICCDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEKNİKLERİ

FIDIC ve ICC’de Uyuşmazlık (İhtilaf) Çözümü dersinin amacı FIDIC ve ICC kapsamındaki uyuşmazlık (ihtilaf) çözüm teknikleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgilendirilmesi ve bu tekniklerin işleyişi ile ilgili katılımcılara temel becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersi tamamlayan kişiler, görev yaptıkları projelerde meydana gelen uyuşmazlıklarda FIDIC veya ICC kapsamındaki çözüm yöntemlerini seçmek ve kullanmak için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri (ADR) dersinin amacı, katılımcıların inşaat sektöründe meydana gelen uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) Teknikleri konusunda bilgilendirilmesi ve katılımcılara uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözülmesiyle ilgili temel becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersi tamamlayan kişiler, görev yaptıkları projelerde meydana gelen uyuşmazlıklarda doğru uyuşmazlık çözüm yöntemini seçmek ve uygulamak için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.


Hedef kitle;

İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, hukukçular.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Uluslararası sözleşmelerde hak talebi ve uyuşmazlıklar

 • FIDIC sözleşmelerinin ve tiplerinin genel tanıtımı

 • FIDIC’te Uyuşmazlık Kurulları (nedir, nasıl kurulur, özellikleri, işleyişi, türleri, avantaj ve dezavantajları, içerdiği kritik kararlar, tarafsız kişilerin seçimi, maliyeti, sonuçlanması)

 • ICC’de Uyuşmazlık Kurulları, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü – ADR ve Bilirkişilik

 • FIDIC ve ICC’de uyuşmazlık çözüm süreçlerinin karşılaştırılması

 • Çatışma, hak talebi ve uyuşmazlık

 • Uyuşmazlıkların sebepleri ve örnek uyuşmazlık senaryoları

 • Uyuşmazlıklardan kaçınma: Farklı proje evrelerinde proje paydaşlarının rolleri

 • Resmi yöntemlerle uyuşmazlık çözümü: Mahkemeler ve Tahkim

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (ADR) Teknikleri (Arabuluculuk, Uyuşmazlık Kurulları vb)

 • Uyuşmazlıkların analizi ve uygun çözüm tekniğinin belirlenmesi

 • Örnek uyuşmazlık olaylarının incelenmesi (case studies)

Ders Saatleri

 • 03 Ekim 2015 FIDIC VE ICCDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEKNİKLERİ
 • 20 Haziran 2015 FIDIC VE ICCDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEKNİKLERİ
 • 18 Nisan 2015 FIDIC VE ICCDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEKNİKLERİ