FIDIC ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

Bu dersin amacı, katılımcılara FIDIC standart formlarının uygulamaları hakkında seçilen örneklerden (case study) yola çıkarak pratik bilgiler vermektir. Katılımcılar eğitim sonunda FIDIC kontrat maddelerinin güncel bir inşaat projesinde nasıl uygulanacağını Eğitmen’in hazırladığı örnek olaylar ışığında ve aktif bir tartışma ortamında tecrübe etmiş olacaklardır. 


Hedef kitle ;

Uluslararası inşaat sözleşmeleri ile çalışmakta olan veya bu alanda pratik bilgi birikimini arttırmak isteyen mühendisler, mimarlar, ekonomistler, danışmanlar ve hukukçular.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1,0 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • FIDIC sözleşme maddelerinin inşaat projelerinde kullanımı

  • FIDIC sözleşmelerinin kontratsal uygulamaları hakkında yaşanmış ve yaşanabilecek örnekler (case studies)

  • Örnek uyuşmazlık senaryoları

  • Örnek uyuşmazlık senaryoları için uygun çözüm tekniğinin belirlenmesi 

Ders Saatleri