Enerji ve Elektrik Sektörüne Genel Bakış

Bu dersin amacı, enerji ve elektrik piyasası hakkında genel bilgi vermek ve enerji ve elektrik projelerinde yüklenici, yatırımcı veya karar verici olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklamaktır. Dersin işlenişi sırasında, aktüel enerji ve elektrik piyasası dinamikleri gözden geçirilecektir.Bu dersin sonunda katılımcılar, enerji ve elektrik sektörüne ait genel olarak bilgilenerek enerji ve elektrik projelerinin geliştirme çözümleri üzerine genel bir bakış açısı kazanacaktır.

Enerji projelerinde yer alan yükleniciler, yatırımcılar veya karar vericiler

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi


Ders Kapsamında İşlenecek Ana Temalar ;

  • Türkiye elektrik piyasasının kısa tarihçesi, yetkili kuruluşlar ve özelleştirme süreci

  • Türkiye elektrik iletim hatları TEİAŞ

  • İletim şebekesinin Türkiye’de ki tüm santralları birbirine bağlaması ve Avrupa şebekesi (EnTSO) ile senkron çalışması. Komşu ülkelere olan elektrik ticareti imkanları

  • Türkiye’nin elektrik arz ve talep dengesi

  • Enerji kaynaklarına göre kurulu kapasite ve üretim miktarları

  • Enerji kaynaklarına göre teknolojilere genel bakış.

  • Elektrik piyasası ve EPİAŞ

  • Yenilenebilir ve diğer teşvikli elektrik üretim kaynakları

  • Elektrik üretim tesisi proje yönetim, süreçler, müsaadeler, kredi kaynakları kullanım imkanları.

  • Rüzgar enerji santralleri (RES) Güneş enerji santralleri (GES) ve biyo kaynaklı tesisler için yenilenebilir enerji mevzuatlarının avantajları.

Ders Saatleri