Enerji Sektöründe Proje Yönetimi ve Finansmanı

Bu dersin amacı, katılımcılara 2020 yılına kadar 130 milyar dolarlık iş hacmine sahip olacak enerji sektörü hakkında genel bilgi vermek ve enerji projelerinde yüklenici, yatırımcı veya karar verici olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklamaktır. Dersin işlenişi sırasında, aktüel enerji piyasası dinamikleri gözden geçirilecektir. Ayrıca, enerji projelerinin büyük altyapı projeleri olması dikkate alınarak yüklenici, yetkili kamu kuruluşları, bankalar, İhracat Kredisi Kuruluşları (Export Credit Agency), tedarikçiler, çevreci kuruluşlar, projeden etkilenen halk ve yerel yönetimler gibi bir çok proje katılımcılarının dahil olduğu bir ortamda proje yönetim çözümlerinin irdelenecektir. Bu dersin sonunda katılımcılar, enerji sektörüne ait genel olarak bilgilenerek enerji projelerinin geliştirme ve yönetim çözümleri üzerine genel bir bakış açısı kazanacaktır. Ayrıca istihdam açığının çok büyük olduğu enerji sektörünün dinamiklerini, kariyer planlamasında enerji sektörünün sunduğu olanakların farkına varacaktır.

Enerji projelerinde yer alan yükleniciler, yatırımcılar veya karar vericiler

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi


Ders Kapsamında İşlenecek Ana Temalar

 • Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Çeşitleri

 • Türkiye’nin Enerji İhtiyacı ve Enerji Projeksiyonu

 • Enerji Projeleri için Bilinmesi Gereken Teknik Terimler

 • Yetkili Kamu Kuruluşları ve Yetki Dağılımları

 • Hidroelektrik Santralları (HES), Rüzgar Enerji Santralları (RES) ve Güneş Enerji Santralları (GES) Projeleri mevzuatları

 • Enerji projelerinin geliştirme evresindeki proje yönetimi dinamikleri

 • Enerji Projeleri Finansman Dinamikleri

 • HES projeleri fizibilite çalışmalarının proje finansmanı bazlı yorumları

 • İhracat Kredisi Kuruluşları (ECAs) ve çalışma dinamikleri

 • HES Enerji Projeleri finansmanı için bankaların istediği ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) ve YYEP (Yeniden Yerleşim Eylem Planı) Raporlarının OECD ve Dünya Bankası normlarında hazırlanması

 • Enerji Projelerinin proje yönetim formulasyonun çıkarılması

 • Enerji Projelerinin geliştirilmesi, lisansının alınması, finansmanının sağlanması, inşaatının yapılması, işletilmesi ve devir süreçlerinin proje yönetimi dinamikleriyle koordinasyonu

Ders Saatleri