ENERJİ ETKİN BİNA KRİTERLERİ

Enerji Etkin Bina Kriterleri dersinin amacı, binaların pasif ısıtma, havalandırma, soğutma ve doğal aydınlatma açısından optimum performans gösteren enerji etkin sistemler olarak tasarlanma kriterlerinin tanıtılmasıdır. Bu dersi tamamlayan kişiler, görev yaptıkları projelerin enerji etkin olabilmesi icin tasarım aşamasında verilmesi gereken kararlar ile uygulanmasi gereken yöntemler konusunda gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.


Hedef Kitle ;

İnşaat sektöründe yatırımcı, yüklenici ve proje-danışmanlık firmalarında görev yapan yöneticiler, mimarlar ve mühendisler.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • Enerji etkin /Yeşil/ Sürdürülebilir bina
    Binalarda pasif ısıtma, havalandırma, soğutma ve doğal aydınlatma tasarım teknikleri

  • Enerji etkin bina değerlendirme kriterleri

  • Dünya’dan ve Türkiye’den, enerji etkin tasarlanmış örnek binalar

Ders Saatleri