Ekip Çalışması ve Liderlik

Bu derste, İş dünyasında ekip çalışmasının önemini idrak ederek; Takım ruhu oluşturma, sinerji yaratma, motivasyon ve ortak hedeflerin önemini fark etmek, etkili ekip kurma ve yönetme becerilerinin, uygulamaya yönelik örnek olaylarla kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef kitle ;

Değişik yönetim kademelerinde bulunan yöneticiler, teknik görevler üstlenmiş mühendisler ve ilgili diğer personel.

Süresi ve Kredisi : 1 Gün / 1 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Lider - Yönetici Farkı

 • Hedefler ve amaçlar

 • Motivasyon

 • Delegasyon

 • Çatışma Yönetimi

 • Ekip Yönetimi

 • Ekip tanımı

 • Ekip nedir?

 • Ekip ne Değildir?

 • Ekiplerde olmazsa olmazlar

 • Ekip çalışması aşamaları

 • Ekipleri oluşturmak

 • Ekiplerde kural koyma

 • Ekiplerde performans

 • Ekip içi sürtüşme

 • Çatışmaların çözümü

 • Liderliğin anahtarı

Ders Saatleri