CEPHE TASARIM VE UYGULAMA YÖNETİMİ

Yapı Kabuğu, Bina Cephe uygulamaları, yapıda en çok görünen, binanın hem iç hem dış tasarımını ilgilendiren, Çevre ve dış ortam ile yaşam alanlarını ayıran, aynı zamanda bütünleştirmeye çalışan en önemli yapı unsurlarından biridir. Maliyet olarak en yüksek kalemlerden biri aynı zamanda teknik olarak karmaşık bir iş disiplinidir. İnşaat projelerinde tasarımından, teminine, uygulaması ve kontrolü aşamalarında en önemli sorunların yaşandığı cephe uygulamalarının sınıflandırılması, tanımlanması, temel tasarım prensipleri, işlevleri, yapım metodları gibi temel bilgilerin, çok fazla teknik detaya inilmeden, değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ne tür bir ürün, nasıl bir hizmet almaları gerektiği ve hangi yolu izleyerek sonuca ulaşması gerektiğini haritalayacak, Temel kriterleri ve sorgulamaları ana hatlarıyla çizecek bir program amaçlanmıştır.

Hedef Kitle ;

İnşaat sektöründe yatırımcı, proje tasarımı, ana yüklenici, cephe yüklenicisi ve cephe danışmanı olarak faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan üst düzey yöneticiler, proje yöneticileri, yönetici adayları, teknik ofis şefleri, mimar ve mühendisler ile konu ile ilgili sorumlu teknik personel.

Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

 • Cephe Tipleri Sınıflandırma - Tanımlar

 • Tasarım Kriterleri

 • Sorumluluk Zinciri, Bileşenler - Paydaşlar

 • Standartlar, CE ve Yeşil Bina ilişkisi

 • Uygulama, Test, Kontrol ve Teslim alma da temel prensipler

 • Kapsam - Ana Temalar (detaylı alt başlıklar ile)

 • Cephe Tipleri Sınıflandırma - Tanımlar

 • Tarihçe, gelişim fonksiyonu

 • Tanımlamalar

 • Formlar

 • Cephe Sınıflandırma

 • Tasarım Kriterleri

 • Dış ortam ve Konfor Şartları ilişkisi

 • Temel yalıtım ve geçirim kriterleri

 • Sorumluluk Zinciri, Bileşenler - Paydaşlar

 • Sistem nedir? Sistemler

 • Ürün örnekleri, özellikleri (ahşap, metal, cam)

 • Satınalma - Sorumluluk zinciri

 • Paydaşlar, rolleri, sorumlulukları

 • Cephe Danışmanlığı

 • Sözleşme Ana başlıkları, iş sırası

 • Method Statement ve diğer kritik araçlar

 • Standartlar, CE ve Yeşil Bina ilişkisi

 • CE standardı, Türkiye ve Dünyada uygulama

 • Türkiye''de kullanılan standartlar

 • Yeşil Bina sertifikalandırmada Cephenin rolü

 • Uygulama, Test, Kontrol ve Teslim alma da temel prensipler

 • Yapım ve teslim alma sırasında dikkat edilecekler

 • Testler, Asbuilt proje, Bakım onarım esasları

Ders Saatleri