BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)

Bina bilgi modellemesi (BIM) proje bilgilerinin proje paydaşları arasında paylaşımını sağlayan yeni bir bilgi temsil ve aktarım yöntemidir. Bu dersin amacı, inşaat sektöründe projenin farklı aşamalarında ve süreçlerinde BIM kullanımı hakkında genel bilgileri vermek ve BIM’in projeye sağladığı faydalar ile getirdiği maliyetleri tartışmaktır. Dersin işlenişi sırasında BIM ile ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan sonra çeşitli örnek olay çalışmaları incelenecek ve örnek bir proje üzerinden farklı yazılımlar kullanılarak BIM uygulamaları gerçekleştirilecektir. Katılımcılar eğitim sonunda, BIM’in yürüttükleri projelerde kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecek altyapıya sahip olacak ve projeler için BIM kullanılıp kullanılmaması kararını verme becerisini edinmenin yanı sıra iş süreçlerinin BIM’in kullanılması ile ne şekilde değişebileceği konusunda fikir sahibi olacaklardır.

Hedef Kitle ;

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yönetici ve yönetici adayları, teknik ofis şefleri, mimar ve mühendisler, planlama mühendisleri ve şefleri.

Süresi ve Kredisi : 0,5 Gün / 0,5 Kredi

Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;

  • BIM nedir, halen kullanılan yöntemler ve dezavantajları, BIM’in avantajları ve getirdiği maliyetler

  • BIM kullanılmasının zorunlu hale geldiği ülkeler ve projelerin incelenmesi, örnek olaylar üzerinden BIM’ın paydaşlar tarafından nasıl kullanıldığının incelenmesi ve tartışılması

  • Örnek bir proje üzerinden BIM’in proje yaşam döngüsü boyunca kullanılması üzerine bir uygulama gerçekleştirilmesi

    Ders Saatleri