Hakkımızda

TechnoBee, ulusal ve uluslararası düzeyde, sektörel ve sektörlerarası alanlarda Proje ve Teknoloji Geliştirme, Yönetme, Danışmanlık ve Eğitim vermek üzere kurulmuş akademik tabanlı bir firmadır. TechnoBee bu amaçlar doğrultusunda; disiplinlerarası akademik bilgi ve deneyim gerektiren kamu ve özel sektör projeleri yürütmekte, ar-ge projeleri yapmakta, teknoloji transferi, innovasyon ve bilgi yönetimi için etkin bir platform oluşturmakta, teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi ve akademik araştırmaların sanayiye transferi için akademi-sanayi-teknopark arakesitinde gerekli hizmetleri sağlamaktadır. TechnoBee; uluslararası Ar-Ge projelerinin oluşturulmasında, yönetiminde, çıktılarının ilgili sektörlere uygulanmasında Üniversite-Teknokent-Sanayi arasında önemli bir arayüz oluşturmaktadır. TechnoBee’nin üç bileşeni: 1. Ar-Ge & İnovasyon Merkezi Sektörel bazda yenilikçi teknolojiler için; Ar-Ge faaliyetleri İnovasyon yönetimi Bilgi yönetimi ve dağıtımı Teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütülmesi Akademik çalışmalar için Üniversite-Sanayi arakesitinin sağlanması Girişimciler, yenilikçi fikir ve teknolojik projeler için Proje Geliştirme arayüzünün oluşturulması Bölgesel ve ulusal bazda girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve bu faaliyetlerin ulusal/uluslararası düzeyde iletişim ağının kurulmasını sağlamak. 2. Danışmanlık Merkezi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi Yapım Yönetimi Sözleşme Yönetimi Teknoloji Yönetimi 3. Eğitim Merkezi Proje Yönetimi Yapım Yönetimi Sözleşme Yönetimi Teknoloji Yönetimi Kültür ve Sanat