Hak Talepleri Tartışma Masası

Hak Talepleri Tartışma Masası

8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşecek ‘ Hak Talepleri Tartışma Masası’ nda katılımcılar işveren, yüklenici ve Uyuşmazlık Kurulu (DAB) üyeleri olmak üzere gruplara ayrılacak, örnek bir vaka üzerinden yüklenici ve işverenin karşılıklı olarak hak taleplerini oluşturmaları beklenecektir. Proje paydaşları hazırladıkları hak talepleri konularını mini oturumlar sırasında karşılıklı olarak sunacak ve savunacaklardır. Sunum ve savunmaların sonunda Uyuşmazlık Kurulu (DAB) üyelerinin hak talepleri konuları hakkında karar vermeleri istenecektir.

Panel sonunda katılımcılar, hak talebi yönetimi, hak talebi belgelerinin hazırlanması, sunulması ve savunulması, DAB işleyişi ve DAB için gereken belgelerin hazırlamasına dair bilgiler edinmiş olacaklardır.

Katılım 10 Kişi ile sınırlıdır.